RBF Östersundshus 16 – Kvarn- och Roddarvägen ingår i Riksbyggen. Vår förening består av 68 hushåll och denna hemsida är den officiella informationskanalen för medlemmar och förtroendevalda.


 

 


Service av lås och dörrar

Under 2021 kommer låssmed från Gärdin & Persson hit och servar våra lås.
Om ni redan nu vet av er att ni har bekymmer; Kärvande lås, svårstängda eller dragiga dörrar – Skicka ett mail till jimmy@kvarnochroddar.se för
sammanställning inför åtgärd.


Petter Ström har axlat rollen som vicevärd och vaktmästare.
Samma nummer som tidigare

(2020-09-30)


Här kommer en kort men viktig uppdatering från styrelsemötet 11/6 samt lite som hänt där efter!

Bilparkering längs med gatorna skall undvikas så långt det är möjligt.
Detta är för att förbättra sikten och därmed värna om områdets snabba barn. Hjälp era gäster till parkeringen uppe vid järnvägen och ta bort era avställda fordon, rekreationsfordon etc ifrån ytan som är tänkt för gästfordon och snöupplag.

Mvh styrelsen