RBF Östersundshus 16 – Kvarn- och Roddarvägen ingår i Riksbyggen. Vår förening består av 68 hushåll och denna hemsida är den officiella informationskanalen för medlemmar och förtroendevalda.


Service av huvudelcentralerna

De som sitter i väggen mot förråden i A-husen måste på uppkommen anledning servas. Ni som bor där bör ha fått SMS av Petter.


Service av lås och dörrar

Under 2022 kommer låssmed från Gärdin & Persson hit och servar våra lås.
Om ni redan nu vet av er att ni har bekymmer; Kärvande lås, svårstängda eller dragiga dörrar – Skicka ett mail till jimmy@kvarnochroddar.se för
sammanställning inför åtgärd.


 

Mvh styrelsen