IMG_7214Trädgårdskommittén ansvarar för plantering på våra allmänningar samt organiserar odlingslotterna.

Om du vill plantera buskar eller ett träd utanför ditt hus, eller om du är intresserad av att förvalta en odlingslott;
Kontakta Trädgårdskommittén.

Elenor Dahlström 14A, tel: 0768-789 341
Jessica Isaksson 10F, tel: 073-063 75 43
Johannes Poignant, 12B, tel:
Marie-Louise Bylund 10E, tel: 070-235 36 28

Träden som är planterade kring och mellan husen på Kvarn- och Roddarvägen fyller en viktig funktion som inte är helt uppenbar.
Som det kan ses på det historiska flygfotot nedan (zooma in och dra slidern horisontellt över flygfotot för att växla mellan närtid och 50-60-talet) -kan ett antal bäckar skönjas.
Träden hjälper oss att hålla marken mindre vattensjuk! Notera trädkilen som går upp mellan Roddarvägen 14 och 16A. Träd står där tätt idag av en praktisk anledning.