Trivselkommittén saknar för närvarande personal.
Om ni kan och vill hjälpa till. Skicka ett mail till styrelsen