Om ni har mer eller mindre akuta problem med VVS, el, avlopp, låssystem, element och liknande. kontakta:

Petter Ström
Roddarvägen 14 B

0730-45 58 91

I övrigt ej akuta ärenden. Vad gäller ovanstående skall ni alltid kontakta styrelsen, eftersom alla åtgärder som avser fastighetens drift, skötsel, underhåll och förändringar skall godkännas och beställas av föreningen.
Var uppmärksam vad stadgarna föreskriver i synnerhet vad gäller ansvarsfrågor.