Lösenordet är användarnamnet+lösenordet ihopskrivet, som ni använt tidigare.