Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse, som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet.

Vi som sitter i valberedningen är:

Peter Ålund
Roddarvägen 10 D

Roger Sahlén
Roddarvägen 16H