Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse, som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet.

Vi som sitter i valberedningen är:

Kjell Brandelius
Roddarvägen 14 H
073-809 28 81

Peo Gudmundsson
Roddarvägen 8 F
070-211 67 12