Alla beslut som rör föreningens drift tas av den styrelse som är framröstad vid föreningens årsmöte.
Styrelsen består av invalda personer i föreningen samt två representanter från Riksbyggen.
Styrelsen har möten ungefär en gång per månad och föreningen håller årsmöte i början av året.

Du kan alltid kontakta styrelsen via mail på kvarnochroddar@gmail.com.

Styrelsen

Ordförande:
Mattias Isaksson (Utsedd av styrelsen) (H)
Roddarvägen 6A
070-605 18 51
isakssonmattias@hotmail.com

Vice värd, Vaktmästare:
Petter Ström (F,M,L,U)
Roddarvägen 14B
0730-45 58 91
petterstrom22@gmail.com

Sekreterare:
Jessica Isaksson (T)
Roddarvägen 10F
073-063 75 43
jessicaisaksson75@gmail.com

Ledamöter:
Monica Brandelius (H,M)
Roddarvägen 14 B
070-54 94 577
mbrandelius5@gmail.com

David Franklin
Roddarvägen 16G

Ola Lassemo ()
Roddarvägen 12H

Jimmy Dahlström (B,W,E,F)
Roddarvägen 14 A
070-29 89 339
jimmy@kvarnochroddar.se

Riksbyggens representanter

Bo Hanses
063-15 19 26
bo.hanses@riksbyggen.se

Tomas Grundström
063-15 19 26
tomas.grundstrom@riksbyggen.se

Teknik:
Kent Wretholm
Riksbyggen
063-15 19 16, 070-311 46 59