Foto: Jimmy Dahlström

Kartong, pappersförpackningar, papper, plast, glas m.m. Roddarvägen 12

Sopahantering

Miljön är viktig och vårt bidrag är bland annat att ha en fungerande sophantering.

När soporna blir felsorterade eller om kärlens lock inte går att stänga helt så tar kommunen extra betalt för detta. Det drabbar oss alla!
Med användande av lite sunt förnuft så fungerar sopsorteringen bra.


Det finns två sopstationer med fraktioner för brännbart och hushållskompost som ligger längs gångvägen vid järnvägen.
Det finns även två gemensamma soprum för övrig källsortering:
wellpapp, pappersförpackningar, plastförpackningar, metall, glas och deponi.
I plåtskåpet som står i soprummet kan du lämna glödlampor och batterier. Här finns också gratis kompostpåsar.
Det som inte går att sortera, t ex elektronik, ansvara var och en för att frakta till kommunens återvinningsstation i Odenskog.
Om du känner dig osäker på sopsortering så finns bra info om detta på väggarna i soprummet.

Brännbart och kompost Roddarvägen 16-18

Brännbart och kompost
Roddarvägen 16-18

Handfasta tips finns också på kommunens hemsida eller kontakta Monica Brandelius på 14B – miljöansvarig i föreningen.

Brännbart och kompost Roddarvägen 8-10

Brännbart och kompost Roddarvägen 8-10

Rastning av hundar

Den kom inte som en överraskning va?