För närvarande har vi ingen laddbox att rekommendera då Easee-laddarna inte klarade certifiering enligt svensk standard. Med det sagt finns inga rekommendationer att byta ut de redan installerade laddboxarna, då de inte är direkt farliga. (De används fortfarande i Norge och resten av EU) Men vi har inte kommit fram till någon bra ersättare. Kravet är att de skall kunna kopplas ihop och lastbalanseras tillsammans med övriga (framtida) laddare och övriga förbrukare i lägenhetslängan.

Styrelsen har kontrollerat förutsättningarna och kommit fram till att laddboxen Easee Charge (ej att förväxla med Easee Home) – Är rätt laddbox för föreningen.
Fördelarna är att de är en av marknadens bästa samtidigt som de är en av de billigaste. Så här långt har Nordins El AB stått för installationen av de laddboxar som satts upp.

Tyvärr saknar Infometric’s elcentraler (den elmätare som mäter strömförbrukningen till varje lägenhet) HAN-port för att kunna sköta lastbalansering, men vi för en diskussion med dom och Riksbyggen för byte alternativt komplettering.

I slutändan vill vi ha så att alla laddboxar kan kommunicera med varandra så att vi inte löser ut säkringarna för hela lägenhetslängan, om det skulle bli många som vill laga mat och ladda samtidigt på samma stigare.