Bredvid gångvägen vid Roddarvägen 16 finns odlingslotter.
Är du är intresserad av en lott, kontakta Trädgårdskommittén.